Začni už dnes!
Staň sa profesionálnym pilotom

Dopravný pilot ✈ absolvuj letecký výcvik a buď profesionálny pilot

Dopravný pilot je atraktívne povolanie. Možno aj jeden z Vašich mnohých detských snov bolo stať sa pilotom, profesionálnym pilotom. Našimi rukami prešlo mnoho pilotov, ktorí dnes lietajú pre viaceré letecké spoločnosti. Rozhodnutie stať sa dopravný pilot je pomerne vážne. Preto Vám prinášame stručný prehľad o tom, čo Vás na ceste do kabíny dopravného lietadla čaká. Je na čase začať si plniť detské sny a zabezpečiť si lukratívnu prácu! Je pre nás potešením zabezpečiť pre Vás letecký výcvik priamo na našich lietadlách.

Aj my sme totiž dopravní piloti a zároveň aj leteckí inštruktori. Rozdávame svoje vedomosti a skúsenosti. Radi ich dáme aj Vám! Konáme podľa motta "Piloti pilotom". 

Ako na to?

Ako na to?

Súkromný pilot

Základným krokom na ceste ku kariére profesionálneho pilota je absolvovanie výcviku súkromný pilot letúnov - PPL(A).

Viac informácií

Súkromný pilot

Letecký výcvik súkromný pilot letúnov je prvým krokom na Vašej ceste do kabíny dopravného lietadla. Letecký výcvik, ktorý poskytuje akreditovaná letecká škola Vás naučí základy, ktoré potrebujete na bezpečné pilotovanie lietadla. Práve počas tohto leteckého výcviku sa najskôr naučíte, ako sa s lietadlom vzlieta a pristáva. Neskôr Vás letecký inštruktor naučí pokročilejšiu techniku pilotáže - napríklad sklzy, špirály a ďalšie medzné režimy letu. Letecký výcvik súkromný pilot letúnov - PPL(A) obsahuje taktiež časť, kde sa učíte lietadlo navigovať podľa viditeľnosti Zeme z bodu A do bodu B a taktiež používať rádionavigáciu počas navigačných letov. Letecký výcvik je ukončený praktickým preskúšaním s examinátorom.

Nočné lety VFR

V ďalšom kroku - module leteckého výcviku sa s nami naučíte lietať v noci podľa pravidiel VFR a orientovať sa podľa letiskových svetiel.

Viac informácií

Nočné lety VFR

Letecký výcvik Vás prevedie nočným lietaním podľa pravidiel VFR. Letecký inštruktor Vás počas letu naučí, akým spôsobom sa orientuje v noci podľa svetiel a svetelných návestidiel. Naučíte sa vzlietať a pristávať v noci na osvetlenú dráhu. Zistíte, čo znamená skratka PAPI. Absolvovať letecký výcvik pre lety VFR v noci je podmienkou pre ďalšie pokračovanie vo výcviku Frozen ATPL(A). Okrem novej kvalifikácie vo Vašom preukaze Vás bude počas výcviku tešiť celkom impresívny zážitok z nočného lietania, dráhových svetiel a osvetlenia miest okolo letiska. Nočné lety totiž majú svoje čaro. 

Keďže lietanie v noci na jednomotorových lietadlách je pomerne nebezpečné (kvôli nemožnosti pristáť v prípade poruchy motora), našim odporúčaním je, aby ste výcvik pre získanie kvalifikácie nočné lety VFR absolvovali na viacmotorovom lietadle.

Letecká škola Bratislava, JetAge ponúka letecký výcvik nočné lety VFR priamo z letiska Bratislava.

Teória ATPL(A)

Teoretická príprava je pre kariéru dopravného pilota veľmi dôležitá. V tomto module výcviku dopravného pilota sa naučíte všetko, čo potrebujete na teoretické skúšky ATPL(A) vedieť.

Viac informácií

Teória ATPL(A)

Teória ATPL(A) - teoretická výučba pre odbornosť dopravný pilot letúnov je najvyšším možným teoretickým preskúšaním pilota. Teoretická výučba ATPL(A) trvá 650 vyučovacích hodín. Po ukončení teórie ATPL(A), ktorú poskytuje letecká škola nasleduje teoretické preskúšanie na Dopravnom úrade. Preskúšanie z profilových predmetov prebieha v anglickom jazyku. Absolvovaním preskúšania z teórie ATPL(A) získavate teoretický zápočet pre získanie ďalších leteckých kvalifikácií a preukazov. Teória ATPL(A) - ATPL(A) theory credit poskytuje zápočet pre prístrojovú kvalifikáciu - IR(A), preukaz spôsobilosti obchodný pilot letúnov - CPL(A) a preukaz spôsobilosti dopravný pilot letúnov - ATPL(A).

Hour building

Timebuilding je nalietavanie letových hodín - získavanie leteckých skúseností. Ďalšie letové hodiny a skúsenosti sú požadované predpismi na zaradenie do vyšších modulov.

Viac informácií

Hour building

Pre podstúpenie ďalších leteckých výcvikov je potrebné, aby ste nadobudli letové skúsenosti. Inými slovami potrebujete nalietať letové hodiny. Predovšetkým ide o letové hodiny ako veliaci pilot (pilot in command) na navigačných preletoch. Odporúčame navigačné prelety a nadobúdanie letových hodín absolvovať počas letov do zahraničia. Nadobudnete tak neoceniteľné skúsenosti, na ktorých budete stavať pri ďalších leteckých výcvikoch, ako napríklad prístrojová kvalifikácia - IR(A) či obchodný pilot letúnov - CPL(A). Po absolvovaní výcviku súkromný pilot letúnov - PPL(A) je potrebné dolietať približne 80 letových hodín ako veliaci pilot na to, aby ste splnili požiadavku na vydanie preukazu spôsobilosti obchodný pilot.

Prístrojová kvalifikácia IFR

Prístrojová kvalifikácia - IR(A) Vás oprávňuje na lietanie podľa pravidiel IFR (instrument flight rules). Ako dopravný pilot budete lietať na dopravných lietadlách, ktoré vykonávajú lety podľa medzinárodných pravidiel - pravidlá IFR.

Viac informácií

Prístrojová kvalifikácia IFR

Prístrojová kvalifikácia - IR(A) je jednou z primárnych požiadaviek na to, aby ste sa mohli stať dopravným pilotom. Dopravné lietadlá lietajú podľa unifikovaných pravidiel na celom svete odhliadnuc od toho, či je hmlisté a upršané počasie, alebo je krásny slnečný, letný deň. Pravidlá pre lety IFR sú uplatňované s malými odchýlkami celosvetovo.

Letecký výcvik pre získanie prístrojovej kvalifikácie je preto veľmi dôležitý. Dôležitá je taktiež aj letecká škola, ktorá Vám výcvik pre lety IFR poskytne. Dôvodom sú leteckí inštruktori, ktorí výcvik poskytujú. Čím majú leteckí inštruktori viac skúseností s lietaním na dopravných lietadlách, tým lepšie pochopíte súvislosti lietania podľa pravidiel IFR.

Viacmotorové letúne

Každý dopravný pilot musí byť schopný pilotovať viacmotorové lietadlo. Modul MEP(land) je zameraný na to, aby sa pilot naučil viacmotorové lietadlo ovládať. 

Viac informácií

Viacmotorové letúne

Letecký výcvik pre získanie kvalifikačnej kategórie na viacmotorové letúne je zameraný na to, aby ste sa naučili ovládať viacmotorové lietadlo počas všetkých režimov letu. Hlavnou náplňou výcviku je schopnosť pilotovať viacmotorové lietadlo počas poruchy motora. Porucha jedného motora na viacmotorovom lietadle spôsobuje to, že lietadlo je "ťahané" na stranu nepracujúceho motora.  Naučíme sa spoločne, ako zvládnuť asymetrický let a prípadné vysadenie jedného z motorov. Získanie kvalifikácie na viacmotorové lietadlá je podmienkou pre neskoršie kurzy - pre získanie prístrojovej kvalifikácie - IR(A) na viacmotorové lietadlá a preukazu spôsobilosti obchodný pilot letúnov - CPL(A)

Obchodný pilot

Záverečným modulom na ceste k povolaniu dopravný pilot je absolvovanie posledného výcviku, tzv. obchodný pilot letúnov - CPL(A)

Viac informácií

Obchodný pilot

Letecký výcvik obchodný pilot letúnov - CPL(A) slúži na zhrnutie prakticky všetkých skúseností nadobudnutých počas celého výcviku Frozen ATPL(A). Letecký výcvik je rozdelený do niekoľkých fáz - technika pilotáže, navigačné lety na riadené letiská, nočné lety podľa pravidiel VFR, rádionavigácia a lety podľa prístrojov. Vzhľadom na to, že ste držiteľom ATPL(A) theory credit - teoretické preskúšanie vedomostí, nie je potrebné teoretické preskúšanie. Letecký výcvik obchodný pilot letúnov končí praktickým preskúšaním s examinátorom. Po úspešnom absolvovaní praktického preskúšania je Vám vydaný preukaz obchodný pilot letúnov - CPL(A), ktorý Vás oprávňuje vykonávať lety na lietadlách za úplatu - teda poskytovať svoje služby pilota a prijímať za ne výplatu.

Profesionálny pilot

Gratulujeme, stal sa z Vás profesionálny pilot. Ste držiteľom odbornosti Frozen ATPL(A) a môžete sa uchádzať o prácu pilota v aerolíniách ako druhý pilot dopravného lietadla.

Viac informácií

Profesionálny pilot

Získaním odbornosti Frozen ATPL(A) sa z Vás stáva profesionálny pilot. Frozen ATPL(A) znamená, že ste držiteľom licencie obchodný pilot letúnov - CPL(A) s prístrojovou kvalifikáciou pre viacmotorové letúne a teoretickým preskúšaním ATPL(A) theory credit. Od tohoto okamihu sa môžete uchádzať o zamestnanie pilota v ktorýchkoľvek aerolíniách. Na to, aby ste si môhli sadnúť do kabíny dopravného lietadla ako dopravný pilot potrebujete ešte príslušnú typovú kvalifikáciu na lietadlo, ktoré letecká spoločnosť prevádzkuje.